Robin Pettersen

Robin Pettersen er en kunnskapsrik fluefisker som holder til i Narvik, Nordland. 

Fiskeinteressen ble vekket på familiens fjellhytte da han var liten gutt, og der var det fiske etter ørret med både mark, flue og sluk som gjaldt. 
Allerede som liten fant han ut at det er viktig å velge utstyr etter forholdene for å fange fisk.
Robin fisker en del Ørret og Røye med lett utstyr, men det er fiske etter Laks og Sjø-ørret i strømmende vann som ligger hans hjerte nærmest. 

Iløpet av sine 30 år som fluefisker så har Robin tilegnet seg mye kunnskap, og han velger alltid utstyr og kasteteknikk etter omgivelsene.
Robin er en dyktig kaster både med enhånds og tohånds fluestang, og han deler gjerne sin kunnskap med alle som er interessert.
Iløpet av sommeren fisker Robin i mange av de beste elvene i Nord Norge, og han holder gledelig kurs og Demo av LTS sitt sortiment. 

TLF: 91 15 55 15
acrossteam.robin@lts-flyfishing.com